Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W Kodeksie pracy oraz w przepisach szczególnych, w tym także w przepisach rangi podustawowej, a więc w rozporządzeniach, mamy uregulowane nieobecności pracownicze. Dzielę je na zaplanowane i niezaplanowane – losowe. Jest to podział umowny, ponieważ niektóre nieobecności w zależności od okoliczności będą kwalifikowały się jednocześnie jako zaplanowane i losowe.

Nieobecności zaplanowane

Nieobecnościami za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź