Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszym zakładzie pracy została przeprowadzona kontrola przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Otrzymaliśmy protokół, z którym się nie zgadzamy, ponieważ zawiera błędy dotyczące stanu faktycznego oraz prawnego. Czy od takiego protokołu przysługuje odwołanie? Jeśli tak, to w jakiej formie należy je sporządzić, w jakim terminie oraz gdzie je skierować?

Sporządzony i przekazany pro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź