Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Gdzie należy przechowywać wnioski i oświadczenia mające wpływ na obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Artykuły | 14 kwietnia 2023 | NR 64
0 450

Wzwiązku z licznymi zmianami prawa podatkowego w 2022 i 2023 r. pojawiło się wiele dokumentów w postaci wniosków i oświadczeń mających wpływ na obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników i zleceniobiorców. Przechowywanie tych dokumentów w aktach osobowych albo w wydzielonej pozostałej dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy powoduje, że dokumentacja zaczęła się nadmiernie rozrastać. Czy dokumenty związane z obliczaniem i odprowadzaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych można przechowywać w innym miejscu niż dokumentacja pracownicza?

Odpowiedź

Dokumenty związane z ubezp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź