Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obowiązek wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z osiągnięciem zatrudnienia w wymiarze 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia

Artykuły | 16 stycznia 2023 | NR 61
0 319

Jesteśmy pracodawcą ze sfery prywatnej. Na dzień 1 stycznia 2023 r. osiągniemy próg zatrudnienia 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jakie obowiązki leżą po stronie pracodawcy w związku z utworzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Odpowiedź
W przypadku gdy pracodawca osiągnął limit zatrudnienia 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, 1 stycznia pracodawca co do zasady jest obowiązany do wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalny...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź