Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Minimalne wynagrodzenie za pracę – jakie są kierunki zmian?

Artykuły | 17 czerwca 2024 | NR 73
0 60

Przepisy Kodeksu pracy gwarantują pracownikom prawo do godziwego wynagrodzenia, wskazując jednocześnie, że warunki realizacji tego prawa określają ogólnie przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, co w szczególności jest realizowane poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 13).

Wspomniana zasada została uregulowana w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 z późn. zm.). Temat płacy minimalnej budzi liczne kontrowersje nie tylko w Polsce, ale również w krajach wysoko rozwiniętych....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź