Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Parlament przyjął nowelizacje ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w 7 kwietnia 2022 r. Zgodnie z jej treścią wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. Najważniejsze zmiany, które obejmą pracodawców prowadzących PPE to zniesienie obowiązków corocznego składania do KNF informacji rocznej o funkcjonowaniu PPE. W zamian pojawi się obowiązek przekazywania przez pracodawcę poziomu partycypacji w PPE dwukrotnie w ciągu roku – odpowiednio na 1 lipca i 1 stycznia.

Obecnie kształt systemu emerytalnego biorąc pod uwagę zawieszenie prac nad likwidacją OFE składa się z trzech filarów i prezentuje się następująco:

  • pierwszy filar emerytalny – ZUS i OFE (jako elementy emerytury podstawowej) wypł...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź