Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy do minimalnego wynagrodzenia za pracę pracodawca może zaliczyć przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, np. opieki medycznej i ubezpieczenia na życie?

Artykuły | 17 czerwca 2024 | NR 73
0 54