Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Kiedy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji sądowej

0 1312

Jeden z pracowników wnioskował o dofinansowanie wczasów pod gruszą z ZFŚS. Jednak jego wynagrodzenie jest zajęte przez komornika. Czy można mu przyznać te pieniądze i wypłacić, czy należy je zabezpieczyć na zadłużenie, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Odpowiedź
Jeśli zajęcie komornic...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź