Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik zatrudniony jako piecowy w piekarni ze względu na ciężkie warunki pracy ma obniżony wymiar czasu pracy do 7,5 godziny. Ostatnio wystąpił on do pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Jednak ze względu na konieczność przekazania pieca od pracownika z poprzedniej zmiany, zmienić ubranie, wziąć prysznic przychodzi trochę wcześniej, jak sam określić te czynności „okołopracowe” zajmują mu około 20 min. Czy w tej sytuacji przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych?

Odpowiedź 

Tak, jeśli pracownik przebywa na terenie zakładu pracy ponad swój dobowy wymiar czasu pracy, a jego pobyt ponad normę związany jest z przygotowaniem się do pracy, to należy mu się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Uzasadnienie

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.  Oczywiście jeśli pracownik pracuje w warunkach uciążliwych, wówczas można zastosować w stosunku do niego skrócony czas pracy. Zatem jeśli faktycznie dany pracownik przebywa na terenie zakładu ponad obowiązującą go normę pracy, to jego zachowanie należy zakwalifikować jako prace w godzinach nadliczbowych. W myśl art. 151 § 1 Kodeksu pracy praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w g...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę