Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jakie zmiany wprowadził Polski Ład – kadrowe i płacowe zamieszanie już od stycznia

Artykuły | 30 listopada 2021 | NR 48
0 855

W dniu 29 października 2021 roku Sejm przyjął, z niewielkimi senackimi zmianami, ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przyjętą przez Parlament ustawą już od 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie największa od lat zmiana w systemie podatkowym, którą odczują zarówno pracodawcy jak i pracownicy już od pierwszej wypłaty w przyszłym roku. Najważniejsze zmiany jakie zostały zawarte w tej ustawie, to przede wszystkim zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł, zmiana progu wysokości drugiego podatkowego do 120 000 zł, zmiana mechanizmu obliczania składki zdrowotnej a także wprowadzenie nowych ulg podatkowych w tym 0% PIT dla większej kategorii osób. 
 

Ustawa z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw to ponad 250 stron zmian w ustawach podatkowych. 

Znowelizowane zostały przepisy między innymi: 

 • w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • w ustawie o rachunkowości,
 • w ustawie o ryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów w osiąganych przez osoby fizyczne,
 • w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • w ustawie o podatku od towarów i usług,
 • w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ramach przyjętej ustawy zmiany obejmują: 

 • zwiększenie kwoty wolnej do 30 tysięcy zł,
 • podniesienie progu podatkowego do kwoty 120 tysięcy zł – od tej kwoty będzie 32% PIT,

zmianę mechanizmu obliczania składki zdrowotnej: 

 • dla pracowników/zleceniobiorców 9%,
 • dla przedsiębiorców na podatku liniowym 4.9% od dochodu (nie mniej niż 270,90 zł),
 • dla przedsiębiorców na ryczałcie – od około 300 zł do około 900 zł, 
 • dla przedsiębiorców na karcie podatkowej – 270,90 zł,
  • wprowadzenie ulgi dla klasy średniej – pracownikom i niektórym przedsiębiorcom.
  • wprowadzenie 0% PIT: 
 • dla seniorów w wieku emerytalnym,     
 • dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, 
  • katalog nowych ulg podatkowych. 

Wzrośnie kwota wolna od podatku

Od 1 stycznia 2022 roku nastąpi dość znaczny (w wielu sytuacjach dziesięciokrotny) wzrost kwoty wolnej od podatku. Do 30 000 zł w skali roku będzie miało miejsce zwolnienie nazywane „kwotą wolną od podatku”. W praktyce oznacza to, że kwota zmniejszająca podatek wzrośnie do 5100 zł i będzie jednakowa dla pracowników, zleceniobiorców oraz samozatrudnionych rozliczających się na zasadach ogólnych bez limitów dochodowych. Powyższe oznacza, że pierwsze zarobione w każdym roku kalendarzowym 30 000 zł, będzie wolne od PIT, natomiast pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne i składka zdrowotna będą normalnie naliczane (podobny mechanizm będzie miał zastosowanie w przypadku emerytury bez podatku do kwoty 2500zł). 

Obecnie kwota wolna wynosi w większości przypadków nieco ponad 3000 zł, dla niewielkiej części osób od kilku lat wzrosła do 8000 zł, natomiast pewna grupa osób w ogóle nie ma kwoty wolnej. Zgodnie ze zmianą przede wszystkim pracownicy i zleceniobiorcy a także przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych bez limitów dochodowych będą mieli 30 tysięczną kwotę wolną. Jest to jedna z dwóch korzystnych dla osób pracujących zmian. 

Wyższe progi podatkowe 

W 2019 roku została obniżona stawka PIT z 18% na 17%, w tym samym roku rząd zdecydował się wprowadzić 0% PIT dla osób w wieku do 26 roku życia, były to jedne z większych zmian w PIT w ostatnich latach. Obecnie, zgodnie z przyjętą ustawą, począwszy od 1 stycznia 2022 roku zostanie podniesiony próg podatkowy, powyżej którego powstaje obowiązek opłacania podatku dochodowego wedługg stawki 32% – od przyszłego roku próg będzie równy kwocie 120 000 zł. Zmiana roku 2022 oznacza, że dopiero po przekroczeniu kwoty 120 000 zł, a nie jak obecnie kwoty 85 528 zł podatnik będzie miał obowiązek zapłacenia 32% PIT. Co ważne, wyższy podatek trzeba będzie zapłacić tylko od tej kwoty powyżej 120 000 zł. Taka zmiana oznacza, że jeżeli ktoś zarabia miesięcznie nie więcej niż 10 tysięcy zł, będzie płacił PIT na poziomie 17%, dopiero od wynagrodzenia przekraczającego tę kwotę należy zapłacić wyższy podatek. 

Ulga dla klasy średniej

Wcześniej opisane zmiany – nowa kwota wolna i wyższy próg podatkowy – to zmiany korzystne. Jednakże w związku z wprowadzeniem jeszcze jednej zmiany – nowy mechanizm naliczania składki zdrowotnej i brak możliwości odliczenia większej części składki zdrowotnej od podatku (obecnie taka możliwość występuje 7,75% odliczane jest od podatku), konieczne było wprowadzenie ulgi dla klasy średniej. Zasadniczym celem wprowadzenia ulgi dla klasy średniej jest zneutralizowanie braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Ulga odnosi się do osób, które zarabiają miesięcznie od 5701 zł do 11 141 zł. Co w skali roku przekłada się na przychód podatnika w widełkach między 68 412 a 133 692 zł. 

WAŻNE: Warto pamiętać i pilnować powyższego rocznego limitu, bowiem że po przekroczeniu chociażby o 1 zł w roku podatkowym kwoty 133 692 zł ulg...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się