Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak wyliczyć wysokość zajęcia komorniczego w kontekście zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2023 r.?

Artykuły | 20 lipca 2023 | NR 67
0 348

Zatrudniamy pracownika, który posiada zajęcie komornicze niealimentacyjne. Jego wynagrodzenie wypłacane jest z tzw. przesunięciem, czyli będzie wypłacone za czerwiec 10 lipca. Od 1 lipca zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia, które będzie wynosić 3600 zł, a co za tym idzie zmieni się także wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Zatem jak obliczyć potrącenie pracownika? Należy uwzględnić kwotę wolną od potrąceń w wysokości 3490 zł czy 3600 zł? Jak będzie wyglądało obliczenie potrącenia w sytuacji, gdy pracownik osiągnął wynagrodzenie netto (już po odliczeniu należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) 3000 zł, złożył u pracodawcy oświadczenie o pomniejszaniu zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą w wysokości 1/12, czyli 300 zł, jego koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł, pracuje na pełny etat? Komornik prowadzi egzekucję z wynagrodzenia, zasiłków i innych świadczeń ze stosunku pracy z tytułu świadczeń niealimentacyjnych na kwotę 10 000 zł.

 

Zapraszamy ró...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź