Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Jak ustalić u pracownika czas pracy w przypadku zakończenia zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego

254

Pracownik jest zatrudniony na czas określony. Obowiązuje go 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, który zakończy się rozwiązaniem stosunku pracy 24 sierpnia (sobota). Obowiązuje u nas 3-miesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się kalendarzowymi kwartałami. Pracownik często wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych. W sierpniu przepracował już jedną sobotę – 5 godzin (soboty są generalnie wolne). Pracownik wykonuje pracę po 8 godzin, ale zdarza się, że musi zostawać po godzinach. Jak prawidłowo rozliczyć u niego czas pracy do dnia ustania zatrudnienia?

Odpowiedź
W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych – 50% lub 100%, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129 Kodeksu pracy, a więc 8-godzinną dobową i przeciętnie 40-godzinną w średnio 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

Taką samą zasadę stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

UZASADNIENIE
Jeśli więc pracownik odchodzi z pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego np. 3-miesięcznego, należy najpierw obliczyć jaki obowiązuje go ten skrócony czas pracy czyli ile w czasie od początku okresu rozliczeniowego do ostatniego dnia pracy powinien przepracować zgodnie z podstawowymi normami. Następnie należy ten wymiar skonfrontować z faktycznie przepracowanym czasem, według ewidencji czasu pracy i końcowo sprawdzić czy mamy do czynienia z przekroczeniami. 

Robimy to stosując zasady obliczania wymiaru czasu pracy zgodnie z art. 130 k.p. czyli:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde świę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.