Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Jak ustalić u pracownika czas pracy w przypadku zakończenia zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego

0 965

Pracownik jest zatrudniony na czas określony. Obowiązuje go 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, który zakończy się rozwiązaniem stosunku pracy 24 sierpnia (sobota). Obowiązuje u nas 3-miesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się kalendarzowymi kwartałami. Pracownik często wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych. W sierpniu przepracował już jedną sobotę – 5 godzin (soboty są generalnie wolne). Pracownik wykonuje pracę po 8 godzin, ale zdarza się, że musi zostawać po godzinach. Jak prawidłowo rozliczyć u niego czas pracy do dnia ustania zatrudnienia?

Odpowiedź
W razie ustania st...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź