Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

28 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Jak ustalić czy u pracownika niepełnoetatowego wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe

220

Pracownica zatrudniona jest na 1/2 etatu, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. W umowie o pracę ma zapis, że powyżej 4,5 godziny na dobę i przeciętnie powyżej 22,5 godzin w tygodniu w okresie rozliczeniowym ma prawo do dodatku do wynagrodzenia. Pracownica przepracowała w sierpniu 7 godzin w soboty (dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy), a przez 3 dni robocze była chora. Jak sprawdzić, czy u tej osoby nie doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej?

Odpowiedź

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, w wysokości takiej jak z tytułu godzin nadliczbowych. Zatem, u pracowników niepełnoetatowych należy zastrzec w umowie o pracę kiedy dochodzi do przekroczenia, ale nie ogólnych norm czasu pracy, lecz wymiaru zatrudnienia. 

Uzasadnienie

W opisywanym przypadku w sierpniu pracownica powinna przepracować 84 godziny (168 godz. x 1/2). Przez 3 dni przebywała na zwolnieniu lekarskim, więc obowiązujący ją wymiar czasu pracy należy obniżyć o liczbę godzin jaką by przepracowała gdyby nie przebywała na zwolnieniu lekarskim czyli o 12 godzin (3 dni x 4 godziny), co daje 72 godziny pracy. Fak...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.