Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak ustalać czas pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na dwóch stanowiskach

Artykuły | 28 kwietnia 2020 | NR 29
123

Zamierzamy zatrudnić osobę z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym na dwóch stanowiskach pracy jednocześnie: pracownika gospodarczego w wymiarze 1/2 etatu i dozorcy – na 1/2 etatu. Jakie normy czasu pracy powinniśmy zastosować w tym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Niemożliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie, ponieważ dla obu stanowisk pracy obowiązują odmienne zasady czasu pracy.

UZASADNIENIE

Jeśli pracownik ma wykonywać pracę na dwóch różnych stanowiskach pracy u jednego pracodawcy, powinien mieć jedną umowę o pracę w wymiarze nieprzekraczającym jednego etatu (por. wyroki SN z 14 lutego 2002 r., sygn. akt I PKN 876/00, OSNP 2004/4/60 oraz z 13 marca 1997 r. sygn. akt I PKN 43/97, OSNAPiUS 1997/24/494). Jednak w przypadku pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym, o jakim pisze Czytelnik może być to utrudnione z powodu odmiennych zasad czasu pracy stosowanych wobec niego, jeśli jest zatrudniony:

  • przy pilnowaniu – nie obowiązuje go 7–godzinna norma dobowa i 35–godzinna norma tygodniowa, a także zakaz pracy w godzinach nocnych i nadliczbowych, 
  • do realizacji innych rodzajów pracy – jego maksymalny czas pracy to 7 godz. dziennie i 35 godz. tygodniowo, a wykonywanie pracy w godzinach nocnych i nadliczbowych jest zabronione.

Tak wynika z art. 16 ust. 1 pkt w zw. z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa). Wprowadzenie jednolitych reguł, zastrzeżonych dla zatrudnionych przy pilnowaniu jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody – na wniosek osoby niepełnoprawnej – lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarza sprawujący opiekę nad tą osobą (art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy). Jeśli takiej zgody nie będzie, wówczas pracodawca musiałby przestrzegać odrębnych reguł przy stanowisku pracownika gospodarczego i stanowisku dozorcy. Przeszkodą może być także określenie systemu czasu pra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.