Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak obliczyć wynagrodzenie i jakie preferencje podatkowe zastosować na liście płac obliczanej i wypłacanej po ustaniu stosunku pracy?

Artykuły | 13 marca 2023 | NR 63
0 427

Pracownik złożył wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, które zakończyło się 31 stycznia. Po rozwiązaniu stosunku pracy zostanie pracownikowi wypłacone wynagrodzenie za pracę z dołu w terminie 10 lutego. Pracownik w trakcie zatrudnienia na początku roku podatkowego zrezygnował z ulgi PIT-0 dla młodych oraz zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 250 zł, a także złożył PIT-2, w którym upoważnił płatnika podatku do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej. Jak należy obliczyć wynagrodzenie byłego pracownika po zmianach Polskiego Ładu 2.0, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.?

Odpowiedź

Obliczając wynagrodze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź