Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jaki zastosować system czasu pracy w jednej z placówek banku, jeśli potrzeby są takie, że w niektóre dni pracownicy będą musieli pracować dłużej niż 8 godzin np. 10, a w inny dzień pracowaliby krócej. Czy pasowałby tu system równoważny ? Na czym on polega? 
 

Odpowiedź

Można stosować system równoważnego czasu pracy, o ile jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. System równoważny sprawdza się np. w urzędach czy bankach, które są w określone dni tygodnia czynne dłużej niż 8 godzin, a w pozostałe pracują krócej. 

Uzasadnienie

Należałoby tu krótko wyjaśnić co oznaczają takie pojęcia jak norma czasu pracy, wymiar czasu pracy, system czasu pracy, rozkład czasu pracy.  Normy czasu pracy to maksymalna liczba godzin w ciągu doby i tygodnia, jaką pracownik powinien wypracować. Wyróżniamy normę dobową, wynoszącą 8 godzin i tygodniową, wynoszącą przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5–dniowym tygodniu. Z kolei wymiar czasu pracy to maksymalna liczba godzin, jaką pracownik może przepracować w okresie rozliczeniowym. Wymiar czasu pracy zależy od długości okresu rozliczeniowego oraz od wielkości etatu, na jakim pracownik jest zatrudniony.

Ważne

To, ile godzin pracownik może pracować, musi wynikać z systemu czasu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony. Praca może być bowiem wykonywana w systemie np. podstawowym, czy równoważnym. 


W podstawowym systemie pracownik nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, co oznacza, że w jednym tygodniu pracownik może wykonywać pracę przez dłużej niż 40 godzin, pod warunkiem, że w innym tygodniu będzie pracował mniej niż 40 godzin. Natomiast praca wykonywana przeciętnie 5 dni w tygodniu oznacza, że w poszczególnych tygodniach praca może być wykony...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.