Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy zmiana warunków pracy i płacy wymaga zmiany umów o pracę

Artykuły | 28 kwietnia 2020 | NR 29
138

W kwietniu po rozmowach z pracownikami ustalono, że od 1 maja 2020 r. z powodu spadku produkcji wywołanym COVID-19 czasowo zostaną im obniżone pensje z jednoczesnym zmniejszeniem wymiaru czasu pracy o połowę (dotyczy pracowników zatrudnionych powyżej pół etatu). Czy można takie ograniczenie wprowadzić i czy trzeba pracownikom zmieniać umowy o pracę poprzez aneksy?
 

Odpowiedź

Nie, nie jest wymagane aneksowanie umów o pracę. Podstawą obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia jest porozumienie zawarte między stroną pracodawcy a pracownikami.

Uzasadnienie

U pracodawcy, u którego wystąpił odpowiedni spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu. Porozumienie w tej sprawie zawiera pracodawca oraz organizacja związkowa, a jeśli taka nie działa – przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy. 
Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Takie rozwiązanie przewiduje tzw....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.