Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W czerwcu przypada 10–lecie działalności naszej firmy. Z tej okazji chcielibyśmy zorganizować dla wszystkich naszych pracowników piknik. 
W czasie spotkania dla uczestników planujemy bufet z poczęstunkiem oraz rozrywki w formie konkursów, a wieczorem pokaz sztucznych ogni. Dodatkową atrakcją mają być kosze upominkowe (zawierające słodycze i owoce) dla wszystkich pracowników. Pytanie brzmi: czy możemy taką imprezę zorganizować ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i czy wszyscy pracownicy mogą dostać kosze o jednakowej wartości.

ODPOWIEDŹ 
Tak, ze środków funduszu można sfinansować taką fetę, pod warunkiem że pozwala na to obowiązujący w jednostce regulamin ZFŚS. W przypadku koszty upominkowych – ich wartość powinna być uzależniona od kryteriów socjalnych, tj. sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Tylko wtedy będzie można potraktować je jako prezenty ze środków funduszu.

UZASADNIENIE
Fundusze ZFŚS mogą być przeznaczane m.in. na finansowanie działalności socjalnej pracodawcy organizowanej na rzecz uprawnionych do korzystania 
z niej. Regulamin korzystania z ZFŚS uzgodniony ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników jest podstawą gospodarowania środkami socjalnymi.Tylko w takim przypadku pracodawca może ze środków funduszu pokryć wydatki poniesione na np. piknik.
Ze środków ZFŚS można organizować spotkania kulturalno–oświatowe i sportowo–rekreacyjne dostępne dla wszystkich uprawnionych. Możliwość taką musi jednak przewidywać obowiązujący w danej firmie regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W tym przypadku nie mają zastosowania kryteria socjalne.
Inaczej rzecz się ma w przypadku koszyprzekazanych pracownikom. Świadczenia finansowane z ZFŚS są indywidualnymi świadczeniami, skierowanymi do konkretnego adresata. W związku z tym, ich wartość powinna być uzależniona od kryteriów socjalnych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę