Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszym przedsiębiorstwie wypłaca się pracownikom tzw. premie uznaniowe. Są one wypłacane za okresy kwartalne, jednak ich wysokość była różna w różnych okresach i wynosiła od 300 do 600 zł miesięcznie. Obecnie ze względów ekonomicznych część pracowników z konkretnych działów) ich nie otrzymało. Czy w tej sytuacji pominięci pracownicy mogą mieć roszczenia o jej wypłatę?

Odpowiedź 
Jeśli pracodaw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź