Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszej firmie nie tworzy się zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracownicy otrzymują świadczenie urlopowe. Czy świadczenie urlopowe dla pracownika, posiadającego zajęcie wynagrodzenia za pracę dokonane przez komornika, podlega egzekucji?

ODPOWIEDŹ
Jeżeli zajęcie k...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź