Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszej firmie nie tworzy się zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracownicy otrzymują świadczenie urlopowe. Czy świadczenie urlopowe dla pracownika, posiadającego zajęcie wynagrodzenia za pracę dokonane przez komornika, podlega egzekucji?

ODPOWIEDŹ
Jeżeli zajęcie komo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.