Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 7 listopada 2019 r. spór między pracodawcą i pracownikiem ma być rozwiązywany na posiedzeniu przygotowawczym, bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń. Od tego dnia pracodawca będzie musiał przywrócić do pracy pracownika już po wyroku sądu pierwszej instancji. Z kolei od 21 sierpnia 2019 r. ponosi wyższe koszty sądowe.

To trzy z wielu modyfikacji wprowadzanych ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca). Wię...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.