Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownica otrzymała polecenie przenoszenia ciężkich rzeczy innego pomieszczenia. Przenoszenie trwało cały dzień. Na drugi dzień zgłosiła, że uległa wypadkowi. Lekarz wydał zaświadczenie, że stan zdrowia pracownicy uległ pogorszeniu w związku z wypadkiem. Pracownica ze względu na stan zdrowia przedłożyła zaświadczenie, że nie powinna nosić więcej niż 2 kg jednorazowo. Dodam, że przenoszone rzeczy nie przekraczały podstawowych norm dźwigania dla kobiet. Czy opisana sytuacja nosi znamiona wypadku przy pracy jeśli z definicji wynika, że wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz, które nastąpiło w związku z pracą?

Odpowiedź

Przedstawione zdarzenie nosi znamiona wypadku przy pracy bowiem wystąpiła nagłość wypadku w tej sytuacji czas trwania nie przekroczył jednej dniówki roboczej, przyczyna zewnętrz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.