Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wynagrodzenie dla pracownika samorządowego zasiadającego w komisji wyborczej

Artykuły | 27 września 2019 | NR 22
207

Od komisji wyborczej otrzymaliśmy zapytanie, czy związku z najbliższymi wyborami moglibyśmy wydelegować dwóch pracowników naszego urzędu do prac w komisji. Jeden z pracowników wydelegowany do komisji wyborczej wyraził zgodę. Czy oddelegowanemu pracownikowi należy się wynagrodzenie z tego tytułu?

Odpowiedź

Oczywiście pracownikowi oddelegowanemu do komisji wyborczej należy się wynagrodzenie i to wynagrodzenie za pracę w niedzielę. 


Uzasadnienie

Urząd gminy może delegować swojego pracownika do innej niż dotychczas wykonywanej pracy na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Należy pamiętać, że nowe obowiązki muszą  odpowiadać kwalifikacjom zawodowym oddelegowanego pracownika. Istotnym jest że za czas delegacji do innej pracy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. Nie ma zatem możliwości, by pracownik samorządowy za pracę w komisji wyborczej nie otrzymał wynagrodzenia. 
Przeciwne rozwiązanie jest niezgodne z obowiązującym prawem. Tak też kwestię postrzega m.in. Wojewoda Dolnośląski, który stwierdził: „Pracownik w ramach łączącego go z pracodawcą stosunku pracy za wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie. Jest to jedna z podstawowych reguł określona przez przepisy prawa. Nie one przewidują wyjątków w zakresie opisanej reguły. Wynagrodzenie należy się również w sytuacjach gdy pracownik wykonuje pracę w stopniu wykraczającym poza treść łączącego go z pracodawcą stosunku (praca w godzinach pona...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.