Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Urlop wypoczynkowy, a możliwość podjęcia dodatkowej pracy w czasie jego trwania

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | NR 33
63

Ze względu na obecną sytuację spowodowaną epidemią, pracodawca wysłał większość pracowników na urlopy wypoczynkowe. Czy podczas takiego urlopu mogę podjąć dodatkową pracę?

Odpowiedź

Obowiązujące przepisy nie przewidują zakazu podejmowania dodatkowej pracy podczas urlopu wypoczynkowego. W związku z tym, o ile nie jest to praca dla aktualnego pracodawcy, pracownik ma prawo wykorzystać swój urlop wypoczynkowy w sposób dowolny.

Uzasadnienie

W prawie pracy, urlop wypoczynkowy definiuje się jako coroczny, nieprzerwany, płatny okres ustawowego zwolnienia pracownika od obowiązku pracy u danego pracodawcy, przysługujący pracownikowi w celu wypoczynku, w wymiarze określonym przepisami prawa pracy i w czasie ustalonym przez pracodawcę. W czasie trwania urlopu wypoczynkowego pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy wynikającej z obowiązującego go rozkładu czasu pracy, pracodawca nie może również powierzyć mu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, a także zobowiązać do pełnienia dyżuru. Powierzenie pracownikowi wykonywania pracy może nastąpić dopiero po odwołaniu go z urlopu wypoczynkowego, co jest dopuszczalne jedynie w szczególnych przypadkach.

Pogoda

Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił pracownika i związana z tym ochrona procesu pracy, dlatego też urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w naturze.


Przepisy kodeksu pracy nie przewidują szczegółowych warunków i zasad dotyczących sposobu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Cel samego urlopu – czyli regeneracja sił pracownika, może być realizowany w sposób dowolny. Tym samym, pracownik ma pełną swobodę w dysponowaniu i organizowaniu sobie wypoczynku. Może wyjechać na wycieczkę czy obóz ale również może ten urlop spędzić w domu np. wykonując remont czy podjąć dodatkową pracę.
Urlop wypoczynkowy jest więc niekwestionowanym uprawnieniem pracownika, a pracodawca nie ma środków prawnych pozwalających mu skontrolować, jak podwładny korzysta z tego wypoczynku. Brak przepisów przewidujących jakiekolwiek sankcje za wykonywanie pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego.  Wyjątkiem może być sytuacja, gdy pracownik ma podpisaną umowę o zakazie konkurencji i dopuścił się naruszenia interesu pracodawcy poprzez wykonywanie pracy dla konkure...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.