Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy spółką zajmującą się transportem drogowym. Obecnie chcielibyśmy rozszerzyć rodzaj przewożonych towarów o produkty niebezpieczne. Czy kierowca, który będzie dokonywał takich przewozów musi mieć specjalne zaświadczenie?

Odpowiedź 

Przy przewozach substancji niebezpiecznych obowiązują szczególne obowiązki w zakresie bhp, co m.in. przejawia się koniecznością odbycia przez  kierowcę specjalnego szkolenia i zdania egzaminu. 

Uzasadnienie

Przede wszystkim kierowca, który kieruje pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym musi posiadać ważne zaświadczenie ADR. Zaświadczenie takie otrzymuje osoba, która:

  1. ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
  3. ukończyła odpowiedni kurs ADR: 
    a) początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy, 
    b) doskonalący - jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR; 
  4. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.

Egzamin obejmuje  sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewoz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.