Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik ma aktualne orzeczenie lekarskie. Lekarz wyznaczył termin następnego badania okresowego tego pracownika na grudzień 2024 r. Pracownik w lipcu 2023 r. złożył wniosek o skierowanie go na badania z powodu pogorszenia się wzroku, czyli przed upływem wyznaczonego przez lekarza terminu kolejnych badań profilaktycznych. W wyniku przeprowadzonego badania lekarz wskazał na potrzebę wymiany okularów. Czy poniesione i udokumentowane przez pracownika koszty okularów będą jego przychodem podlegającym oskładkowaniu?

Odpowiedź

Wartość dofinansowania pracownikowi do zakupu okularów korygujących (w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź