Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mamy pracownika, który ma 24 lata i jest zatrudniony na 1/4 etatu (studiuje). Jego wynagrodzenie wynosi 620 zł (ulga, zwykłe kup). Złożył oświadczenie dotyczące zastosowania nowego zwolnienia - zerowy PIT dla młodych. Jak rozliczyć wynagrodzenie za sierpień? Czy już można to zwolnienie zastosować i co ze składką zdrowotną? W jakiej wysokości zapłacić ją do ZUS ?

Odpowiedź

Składkę zdrowotną należy obniżyć do wysokości zaliczki na podatek, która by była obliczana gdyby nie zwolnienie przychodów pracowników w wieku do 26 lat. Innymi słowy, wynagrodzenie pracownika należy obniżyć tylko o składki społeczne oraz o składkę zdrowotną, ale po obniżeniu do zaliczki „hipotetycznej”.

Uzasadnienie

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia (działalność wykonywana osobiście), otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (art. 21 ust. 1 pkt 148 updof). Ten limit będzie jednak dotyczył przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Natomiast przychody z wymienionych źródeł, uzyskane od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. są zwolnione do wysokości 35 636,67 zł. 
Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się tego zwolnienia od podatku, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie w w/w okresie przychody z pracy czy zlecenia będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof. W przypadku otrzymania oświadczenia, płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody uzyskane od tego płatnika od 1 sierpnia  2019 r. podlegały zwolnieniu. 
Zatem, jeśli pracownik złożył oświadczenie w sierpniu, przed wypłatą pensji to od wynagrodzenia uzyskanego w tym miesiącu płatnik już nie pobiera z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.