Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Pracodawca musi dać środki czystości w naturze

240

Pracownicy zwrócili się do pracodawcy z wnioskiem, żeby przydzielił każdemu z nich indywidualnie dodatkowe środki czystości (chodzi głównie o mydło w płynie i krem do rąk). Ich zdaniem powszechnie dostępne w łazienkach środki są niewystarczające. Pracownicy zaproponowali, że jeśli pracodawca chce się pozbyć kłopotu to może im wypłacać ekwiwalent, za który oni sami kupią dla siebie niezbędne rzeczy. Czy pracownicy mogą się domagać dodatkowych środków czystości? Czy pracodawca może w zamian za te środki wypłacić ekwiwalent pieniężny?

Odpowiedź


Nie ma przepisów, które dawałyby pracownikom prawo domagania się od pracodawcy dodatkowego zaopatrzenia ich w środki czystości. Decyzja o tym, komu i co przydzielić należy wyłącznie do pracodawcy. Jeśli jednak zdecyduje się on na spełnienie oczekiwań pracowników to środki czystości powinien wydać w naturze. Nie dopuszcza się możliwości zastępowania ich ekwiwalentem pieniężnym.

Uzasadnienie


Artykuł 233 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno– sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej. Uzupełnieniem tego przepisu jest § 115 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nim pracodawca jest obowiązany zapewnić dostarczanie pracownikom środków higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach. 

W powszechnie przyjętej praktyce za środki higieny uznaje się przede wszystkim mydło, ręczniki oraz krem do rąk choć lista ta może być dużo dłuższa. Jak łatwo zauważyć ta norma prawna jest dosyć ogólnikowa. Jednak nie ulega wątpliwości, że sformułowanie „pracodawca jest obowiązany” odczytywać należy w ten sposób, że to do jego decyzji należy ustalenie w jakiej ilości i jakie środki higieny zostaną dostarczone zatrudnionym. 

Od uznania pracodawcy zależy też czy środki te będą ogólnodostępne (np. wystawione w łazienkach) czy też przydzielane indywidualnie. Żaden przepis nie wymaga by ustalenia te pracodawca podejmował na żądania czy wręcz za zgodą pracowników. Ch...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę