Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wyższy próg przychodów opodatkowanych według stawki 17%, podniesiona kwota zmniejszająca podatek, nowe zwolnienia podatkowe, ulga dla klasy średniej i zniesienie odliczenia 7,75% składki zdrowotnej od podatku to główne zmiany, jakie pracodawcy muszą stosować naliczając kwoty do wypłaty od 1 stycznia 2022 r. 

Polski Ład to nazwa programu, który obejmuje ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca). Jego rozwią...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź