Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy mogę skierować pracownika na szkolenie w tym samym dniu, w którym pracownik będzie musiał dojechać do miejsca szkolenia? Podróż będzie odbywała się w nocy tj. początek podroży odbędzie się w przededniu szkolenia, a skończy w dacie szkolenia, a szkolenie rozpoczyna się o 9 rano tego samego dnia.

Odpowiedź

Tak, niemniej pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi co najmniej 11-godzinny odpoczynek dobowy. W przypadku podróży służbowej należy pamiętać, że czas jej zakończenia powinien pozwolić pracownikowi na wykorzystanie co najmniej 8-godzinnego odpoczynku nocnego. „Jeśli czas spędzony w drodze z delegacji narusza ustaloną w Kodeksie pracy normę 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku na dobę, wówczas pracownikowi należą się dni wolne albo dodatkowe wynagrodzenie.” Wobec powyższego pracownik może rozpocząć szkolenie po przysługującym mu odpoczynku.

Uzasadnienie

Sąd Najwyższy w wyroku z 23 czerwca 2005 r. (sygn.. akt II PK 265/2004) stwierdził, że: „czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 Kodeksu pracy.), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku”.

Przykład
Pracownik pracuje w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Podróż służbowa rozpoczął w niedzielę o godz. 19.00, a wrócił w środę o godz. 21.00. Do czasu pracy nie wliczamy podróży służbowej odbywanej w niedzielę oraz obejmującej czas od godz. 16.00 do godz. 21.00 w środę.

Wobec powyższego przemieszczanie się do miejsca delegowania i z powrotem poza godzinami wynikającymi z rozkładu pracy pracownika - nie jest czasem pracy.

Ważne

Do czasu pracy zalicza się w całości czas delegacji pokrywający się z normalnymi godzinami pracy pracownika, wynikającymi z jego rozkładu pracy. 


Natomiast wykonywanie zadania podczas podróży służbowej poza godzinami pracy pracownika zalicza się do czasu pracy. Wobec tego czas przepracowany w trakcie podróży służbowej pracodawca powinien zaliczyć do czas przepracowanego jak w stał...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę