Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracownik, który podjął pierwszą w życiu pracę może skorzystać z urlopu na żądanie?

Odpowiedź

Tak, pracownik uzyska prawo do urlopu na żądanie o ile prawo do urlopu wypoczynkowego w ogóle nabędzie.

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Zatem, jest to urlop, do którego pracownik nabywa prawo z dołu, a nie z góry, z początkiem danego roku. Każdy zaliczony miesiąc pracy w roku podjęcia pierwszego w życiu zatrudnienia daje prawo do 1,66 dnia urlopu (1/12 z 20 dni). 
Po nabyciu prawa do urlopu pracownik może go wykorzystać już na zasadach ogólnych, czyli  w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, chyba że część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.
Zwyk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.