Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nowe rozwiązania w zatrudnianiu cudzoziemców od 29 stycznia 2022 roku

Artykuły | 1 lutego 2022 | NR 50
0 694

Można powierzyć pracę obcokrajowcowi na podstawie oświadczenia na 24 miesiące zamiast 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Umorzenie postępowania w sprawie zezwolenia sezonowego wskutek nieprzedstawienia terminowo kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce, spowoduje, że wpis tego dokumentu utraci ważność. Brak obowiązku wnioskowania o nowe zezwolenie na pracę w większej liczbie ustawowych sytuacji.

To tylko trzy z wielu nowości, jakie przyniosła ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca). Dla podmiotów zat...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź