Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawca może otrzymać dofinansowania do wypłacanych wynagrodzeń z dwóch różnych źródeł, ale nie może ich łączyć w stosunku do tych samych pracowników. Wolno mu też pogorszyć warunki zatrudnienia i wprowadzić elastyczną organizację czasu pracy, jednak przy spełnieniu ustawowych warunków. Jeśli należy do administracji rządowej, czeka go czas ograniczeń kosztów osobowych.

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa) zapewnia pracodawcom wiele rozwiązań, aby ich wesprzeć w okresie walki z koronawirusem (oficjalna nazwa: wirus SARS-CoV-2). Najpier...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź