Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W ramach uprawnień pracowniczych można wyróżnić różne formy gratyfikacji pracowników za ich długą pracę. Poza dodatkiem za wieloletnią pracę, premiami czy trzynastką pracownikom samorządowym przysługuje również nagroda jubileuszowa. Jest to świadczenie o charakterze obligatoryjnym. Pracownik, który spełnia warunki do jej przyznania, ma roszczenie o nagrodę, którego może dochodzić przed sądem pracy. Pracodawca nie ma zatem prawa do odmowy jej przyznania, jeżeli zachodzą wszystkie przesłanki jej przyznania – czyli pracownik spełnił warunki, które dają mu prawo do otrzymania nagrody. Pomimo powszechności przyznawania nagród jubileuszowych istotne jest, aby były one przyznawane i wypłacane prawidłowo. Pomyłki w tym zakresie mogą się bowiem okazać zarówno kłopotliwe, jak i kosztowne dla pracodawcy.

Krok 1. Ustalenie stażu pracy pracownika

Prawo do nagrody jubileuszowej jest bezpośrednio związane z ogólnym staże...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź