Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy niewielką gminą kierowana przez wójta. Zdaniem mieszkańców obecny wójt pracuje z dużym zaangażowaniem i dlatego powstał pomysł, by otrzymał nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy. Czy w przypadku wójta jest to możliwe?

Odpowiedź 

Wójt nie może otrzymać nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, ponieważ nie przewidują tego przepisy o pracownikach samorządowych. 

Uzasadnienie

Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

  1. wyboru, w tym m.in. w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
  2. powołania – zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa;
  3. umowy o pracę – pozostali pracownicy samorządowi.

Tak więc należy podkreślić, że wójt jest pracownikiem samorządowym i podlega ustawie o pracownikach samorządowych.  
Pracownikom samorządowym przysługuje przede wszystkim wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych, ale także  dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dodatkowo takiemu pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny – przy powierzeniu dodatkowych zadań oraz dodatek funkcyjny.
Natomiast wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny. Sposób zawarcia umowy o pracę z pracownikiem samorządowym warunkuje także możliwość otrzymania nagrody za osiągnięcia w pracy. Otóż taką nagrodę mogą otrzymać wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub powołania.   
Z tego zawężenia wynika, że wójt jako osoba zatrudniona na podstawie wyboru nie może...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.