Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszym zakładzie funkcjonują związki zakładowe, które chcą zorganizować wybory zakładowego społecznego inspektora pracy, a w zasadzie 3 inspektorów. My nie widzimy takiego uzasadnienia, biorąc pod uwagę, że jesteśmy jednym pracodawcą i mieścimy się w jednym budynku. Związki zawodowe argumentują, że mamy 3 duże kondygnacje – co jest prawdą – i dlatego niezbędne jest powołanie jednego inspektora na każdą kondygnacje. Wiadomo, że pełnienie tej funkcji wiąże się ze szczególną ochroną stosunku pracy i uważamy, że jest to robione tylko z tego względu. Czy są jakieś limity ilościowe inspektorów pracy? Od czego zależą?

ODPOWIEDŹ

Przepisy nie regulują ilu społecznych inspektorów pracy powinno pełnić te funkcje w zakładzie pracy. W praktyce na tle konfliktu co do liczby inspektorów, o pomoc można zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy, która może odnieść się w zakresie zasadności ustanawiania trzech społecznych inspektorów pracy – biorąc pod uwagę realną możliwość prawidłowego wykonywania funkcji społecznego inspektora pracy, w tym także uwzględniając w tym przypadku konstrukcję budynku i skalę występujących w nim zagrożeń bezpieczeństwa.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, społeczną inspekcję pracy w zakładzie pracy tworzą:

 

  • zakładowy społeczny inspektor pracy – dla całego zakładu pracy;

  • oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy – dla poszczególnych oddziałów (wydziałów);

  • grupowi społeczni inspektorzy pracy – dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów).

 

Analizując wskazany przepis i odnosząc go na grunt opisanego przykładu, związkowcy mogliby zorganizować wybory na zakładowego i dwóch oddziałowych społecznych inspektorów pracy bowiem w jednym zakładzie pracy (u jednego pracodawcy) może występować tylko jeden zakładowy inspektor pracy. Zgodnie z ust.2 przywołanego przepisu, oddziałowych (wydziałowych) inspektorów powołuje się dla poszczególnych oddziałów (wydziałów), co nie oznacza, że...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.