Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy ustaje prawo nauczyciela będącego opiekunem stażu do dodatku z tego tytułu

Artykuły | 30 lipca 2021 | NR 44
0 796

Nauczyciel dyplomowany jest opiekunem stażu od 1 września 2020 r. Nauczyciel, którym się opiekuje, w drugim tygodniu lipca 2021 r. złożył prośbę o rozwiązanie stosunku pracy 31 sierpnia 2021 r za porozumieniem stron (szkoła zgodziła się na ten tryb i termin), informując, że porzuca zawód nauczyciela i definitywnie przerywa staż. Kiedy ustaje prawo nauczyciela dyplomowanego do dodatku z racji pełnienia funkcji opiekuna stażu?

ODPOWIEDŹ
Data graniczna...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź