Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W związku ze zbliżającym się ruchem kadrowym w szkole, czyli w placówce feryjnej, nie zaplanowaliśmy kilku nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania godzin w arkuszu organizacyjnym, ponieważ zmniejszyła się liczba oddziałów w naszej szkole. Planujemy złożyć tym nauczycielom wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Spodziewamy się, że niektórzy z tych nauczycieli złożą wnioski o przeniesienie ich w stan nieczynny. Niestety, w naszej szkole nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji. Na czym polega stan nieczynny?

Odpowiedź

Nauczycielom, którzy otrzymali...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź