Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy należy wystawić świadectwo pracy i jakie informacje w nim zawrzeć

Artykuły | 28 lipca 2020 | NR 32
0 845

Czy zasiłek macierzyński powinien być wykazywany w pkt 13 świadectwa pracy jako okres nieskładkowy uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty? Jaka jest podstawa prawna?

Odpowiedź

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Natomiast, nie jest objęta ubezpieczeniem ch...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź