Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik od 2 tygodni nie pojawia się w pracy. Nie mamy od niego żadnej informacji o powiedzie jego absencji. Próbowaliśmy się z nim skontaktować, ale nie odbiera telefonów ani poczty mailowej. Jego nieobecność naraża nas na straty finansowe, ponieważ był on jedyną osobą obsługującą jedno z urządzeń w firmie. Co możemy zrobić w tym przypadku?

ODPOWIEDŹ


Mimo porzucenia pracy przez pracownika stosunek pracy trwa nadal. W związku z tym pracodawca musi podjąć formalne czynności mające na celu rozwiązanie umowy o pracę. Może to zrobić w trybie dyscyplinarnym, może też wypowiedzieć mu umowę o pracę albo jeśli uda mu się skontaktować z pracownikiem – za porozumieniem stron. Pracodawca, który w związku z takim zdarzeniem poniósł szkodę, może dodatkowo wystąpić wobec niego z roszczeniem o odszkodowanie na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.

UZASADNIENIE


Porzucenie pracy to nagłe, nieprzewidziane i stałe zaprzestanie przez pracownika pracy, bez usprawiedliwienia. Stanowi to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co pozwala pracodawcy na rozwiązanie umowy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przedtem jednak pracodawca musi zyskać pewność, że nieobecność nie wynika z zaistnienia okoliczności, które nie są zależne od pracownika.

Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym wiąże się ze spełnieniem przez pracodawcę określonych wymogów formalnych.Nie może nastąpić po upływie 
1 miesiąca od momentu zaistnienia okoliczności uzasadniającej jej rozwiązanie. 
U pracodawców, u których działa organizacja związkowa przed podjęciem kroków prawnych musi powiadomić ją o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy w tym trybie musi nastąpić na piśmie, określać przyczynę uzasadniającą to rozwiązanie, a także zawierać pouczenie o możl...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.