Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika, który uzyskał stopień niepełnosprawności

Artykuły | 27 września 2019 | NR 22
170

Pracownica zatrudniona na 1/4 etatu z ponad dziesięcioletnim stażem w październiku 2019 r. uzyskała prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (potwierdzone orzeczeniem). Jaki wymiar urlopu przysługuje za 2019 r.?

Odpowiedź

W 2019 r. pracownicy przysługuje urlop w łącznym wymiarze 9 dni, tj. 63 godziny.

Uzasadnienie

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. 
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Prawo do każdego kolejnego, dodatkowego urlopu pracownik nabywa od 1 stycznia danego roku.
 

Ważne

Urlop dodatkowy zwiększa podstawowy wymiar urlopu wynikający z Kodeksu pracy. Zatem, pracownik który ma prawo do 26 dni urlopu, po uzyskaniu prawa do tego dodatkowego, będzie miał razem 36 dni urlopu. Pierwszy urlop dodatkowy przysługuje w wymiarze 10 dni, niezależnie od momentu nabycia do niego prawa w trakcie roku kalendarzowego. 


Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę podstawowy wymiar urlopu wedle stażu pracy, powiększony o urlop dodatkowy, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Zatem, urlop wynosi :

1/4 x 36 dni = 9 dni; 9...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę