Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownikowi, który odmówił wykonania pracy w powodów bhp

Artykuły | 28 kwietnia 2020 | NR 29
132

Kilku pracowników odmówiło przystąpienia do pracy ze względu na to, że nie otrzymali od pracodawcy masek ochronnych na twarz i rękawiczek w okresie pandemii. Czy pracownik może powołać się na złamanie przez pracodawcę przepisów bhp i żądać wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy? Jeśli tak, to jak takie wynagrodzenie obliczyć? 
 

Odpowiedź

Tak, pracownik może uchylić się od obowiązku świadczenia pracy, jeśli uzna, że warunki pracy naruszają przepisy bhp i narażają go bezpośrednio na utratę zdrowia lub życia. Wynagrodzenie za ten czas niewykonywania pracy przysługuje.

Uzasadnienie

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa takiego zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, od razu informując o tym przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy). 
W świetle powyższego, powstrzymanie się od pracy powinno być uzasadnione dwiema przesłankami:

  1. warunki pracy naruszają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika.

Ważne

Ocena zagrożenia pod względem jego bezpośredniości należy do pracownika, który musi dopełnić formalności w zakresie natychmiastowego zawiadomienia przełożonego o takim zdarzeniu. 


Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w powyższych przypadkach. 
Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.