Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W2021 r. ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych uprawnień dla honorowych dawców krwi, którzy w czasie stanu epidemii i stanie zagrożenia epidemicznego mogli skorzystać z dwóch dni, a nie jednego dnia wolnego od pracy w związku z honorowym oddaniem krwi. W przyjętej przez Sejm ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej znalazł się przepis, który przyznaje dwa dni wolne od pracy bez względu na to, czy został ogłoszony stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego. Proces legislacyjny w tym zakresie nie został jeszcze zakończony.

Obecnie zgodnie z art. 9 ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź