Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Co dla pracodawców oznacza projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia?

Artykuły | 17 czerwca 2024 | NR 73
0 78

Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia wprowadza zmiany w działaniach publicznych służb zatrudnienia dostosowujących je do obecnej sytuacji na rynku pracy. Konieczne jest wprowadzanie rozwiązań regulujących przyszłość rynku pracy, które będą adekwatne do potrzeb klientów i pozwolą kadrze zatrudnionej w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ) oferować pełne wsparcie osobom poszukującym pracy i pracodawcom. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy. Ustawa powinna zostać przyjęta przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2024 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PRZEWIDZIANE

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź