Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak mam wyliczyć wynagrodzenie dla pielęgniarki z uwzględnieniem refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarz – niepubliczny zakład opieki zdrowotnej zatrudnia jedną pielęgniarkę na umowę o pracę i drugą na umowę zlecenia. Pielęgniarka zatrudniona na umowę o pracę dostaje do lipca 2019 r. wynagrodzenie w wysokości 3876 zł brutto, z tego 2400 zł to podstawa od lekarza, a 1100 zł dodatek refundowany z NFZ plus dodatek 376 zł. Lekarz dostaje z NFZ 1600 zł na pokrycie wynagrodzenia i składek po swojej stronie. Z NFZ otrzymałam refundację w kwocie 1600,00 zł i 167,47 zł, gdzie 1100 zł + 376 = 1476 zł a nie 1600 zł + 167,47 zł. O jak będzie wyglądało dodatkowe wynagrodzenie od lipca 2019 r. wraz z refundacją?

Odpowiedź

Należy zauważyć, że w kwocie 1600 zł mieszczą się także pochodne czyli ZUS finansowany przez pracodawcę (zrefundowany koszt pracodawcy 1767,47 zł)....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź