Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dnia 17 czerwca Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał obwieszczenie dotyczące wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec 2018 roku, komunikat z 19 lipca 2018 roku dotyczący przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za czerwiec 2018 roku oraz obwieszczenie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z 19 lipca 2018 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2018 roku.

Przeciętne m...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź