Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracownikowi niepełnosprawnemu, który nabył prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, a nie przedstawił orzeczenia, należy wyrównać urlop wstecz?

Artykuły | 13 marca 2023 | NR 63
0 446