Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy ze względu na złamanie przez pracodawcę zasad BHP

Artykuły | 31 marca 2020 | NR 28
97

Jeden z pracowników produkcyjnych powiadomił kierownika zmiany, że nie przystąpi do pracy ze względu na uszkodzoną osłonę maszyny. Czy miał prawo tak postąpić i czy za jedną dniówkę, którą opuścił trzeba mu wypłacić wynagrodzenie?

Odpowiedź 

Tak, pracownik mógł odmówić przystąpienia do pracy jeżeli uznał, że warunki pracy nie są zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przez co narażają go na utratę zdrowia lub życia. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas kiedy był gotów do pracy, ale się od niej powstrzymał z wymienionych powodów.

Uzasadnienie

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, w tym jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami. 
W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 
Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z takiego miejsca, informując o tym niezwłocznie przełożonego. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w powyższych przypa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę