Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracownik może odmówić wykonania pracy, jeśli ma świadomość, że narusza przepisy BHP w sytuacji, gdy jego działanie zagrażałoby życiu i zdrowiu jego oraz osób trzecich?

Artykuły | 16 stycznia 2023 | NR 61
0 433