Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Czy pracodawca zawsze musi zapewnić okulary pracownikowi pracującemu przy monitorze

227

Zatrudniam na cały etat osobę w dziale reklamy. Jej zadaniem jest przede wszystkim kontaktowanie się z klientami i sprzedaż reklam. Osoba ta spisuje raporty dzienne, wypisuje faktury, szuka nowych klientów. Zadania te wykonuje korzystając z komputera. Oceniam, że zajmuje jej to ok. 2-3 godzin dziennie. Zgłosiła się do mnie z badaniami okulistycznymi, z których wynika, że do pracy przez monitorem potrzebne są okulary i twierdzi, że mam ponieść koszty z tym związane. Czy ma rację?

ODPOWIEDŹ
Nie, w opisanej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku finansowania zakupu okularów. Pracownikowi, którego czas pracy wynosi 8 godzin dziennie pracodawca musiałby sfinansować okulary, jeśli spędzałby on przez monitorem ekranowym przynajmniej 4 godziny, co w tym przypadku nie ma miejsca.

UZASADNIENIE
Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących wzrok, jeśli łącznie spełnione są dwa warunki. 

Po pierwsze, konieczność stosowania okularów wynika z zalecenia lekarza, wydanego po przeprowadzeniu badań okulistycznych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. 

Po drugie, pracownik spędza przed komputerem co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli minimum 4 godziny dziennie. Ten wymóg nie jest realizowany w sytuacji opisanej przez Czytelnika. 

Dodać w tym miejscu należy, że obowiązek refundacji okularów nie powstaje również, gdy pracownik wykonuje swoją pracę w kabinie kierowcy i w kabinie sterowniczej maszyn i pojazdów, a także z użyciem:

  • systemów komputerowych na pokładach środków transportu,
  • systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,
  • systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,
  • kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,
  • z maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

A jak przedstawia się sprawa pracowników korzystających na co dzień z laptopów, które w wielu miejscach zastąpiły już komputery stacjonarne? Główny Inspektorat Pracy w stanowisku z 21 grudnia 2012 w sprawie finansowania przez pracodawcę zakupu okularów dla pracujących na laptopach, stanął na stanowisku, że również pracownikom korzystającym z przenośnych komputerów mogą korzystać z refundacji na takich samych zasadach, jak w przypadku komputerów stacjonarnych.
 

Ważne

Pracownik nie może oczekiwać refundacji najdroższych okularów.


Pracodawca powinien zwrócić pełną k...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.